L’IGI es duplica amb 45 milions recaptats en el primer trimestre

L’IGI es duplica amb 45 milions recaptats en el primer trimestre

https://marquetingdecontinguts.com/

Govern havia ingressat 22,39 milions d’euros en el mateix període de l’any passat

Els ingressos per l’Impost General Indirecte (IGI) han sumat 45,08 milions d’euros en el primer trimestre que representen el doble dels 22,39 milions recaptats en el mateix període del 2021, segons publica Estadística avui. La xifra recollida per Finances inclou tant l’IGI interior, com el de les importacions i el de les transmissions patrimonials, exposa l’informe.

El recull d’Estadística tributària bàsica del gener al març indica que la base repercutida d’autoliquidacions ha estat de 1.639,84 milions, un 91,9% per sobre de la del primer trimestre de l’any passat i la quota repercutit ha arribat a 66,36 milions que suposen un 88,85. Les dades de la base suportat són de 1.077,08 milions, un 79,9% de creixement, i la quota suportatha pujat a 43,73 milions, el 74,8% per sobre de l’any passat.

Les xifres d’Estadística mostren que la recaptació de tots els impostos va a l’alça aquest exercici. El creixement en el cas de l’Impost de la Renda de No Residents Fiscals (IRNR) és del 4,1% ja que fa un any es van liquidar 1,55 milions d’euros i el primer trimestre d’enguany ha estat d’1,62 milions. Les dades de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) revelen una liquidació de 33,78 milions que supera en un 2,3% els 33,03 milions del gener al març del 2021.

El recull especifica que la recaptació derivada de l’Impost de Transmissions Patrimonials ha estat de 3,52 milions d’euros que superen en un 24,1% els 2,83 milions dels primers tres mesos del 2021. La de plusvàlues ha assolit 1,5 milions, un 2,7% inferior al mateix període de l’any passat.

TEXTO PROPIEDAD: https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2022/08/08/l_igi_duplica_amb_milions_recaptats_primer_trimestre_205319_1125.html